Nieuws

Verplichte statutenwijziging voor 01/01/2023

Met de invoering van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV) kan het zijn dat uw statuten en/of rechtsvorm nog niet conform deze wet zijn. Indien dit niet conform is voor 01/01/2024, is het mogelijk dat u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor bewezen schade aan de vennootschap of aan derden. Vennootschappen en verenigingen die na 1 januari 2019 zijn opgericht, zijn reeds conform deze wet. Maar indien uw vennootschap of vereniging voor 1 januari 2019 werd opgericht, zou het dus kunnen dat deze nog een statutenwijziging dient te ondergaan. Voorkom dus dat u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor een schadegeval en zorg ervoor dat u de nodige aanpassingen doorvoert! 

U zal uw vennootschap of vereniging dienen om te vormen naar een vennootschapsvorm of verenigingsvorm zoals deze door het WVV worden voorgeschreven. Indien u dit niet doet, zal uw vennootschap of vereniging van rechtswege omgevormd worden naar de dichtst aanleunende rechtsvorm uit het WVV. Ondergaat u dergelijke omvorming, zullen uw statuten ook in overeenstemming moeten zijn met deze nieuwe rechtsvorm. Voor een statutenaanpassing moet u telkens een Algemene Vergadering inroepen. Ook dient u een afspraak te beleggen bij de notaris voor een statutenwijziging. 

Meer bepaald gaat het om volgende (oude) rechtsvormen die omgezet dienen te worden:
  • Besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid (BVBA); 
  • Vennootschap onder firma (VOF); 
  • Commanditaire vennootschap (CommV); 
  • Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA); 
  • Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA); 
  • Commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA); 
  • Economisch samenwerkingsverband (ESV); 
  • Landbouwvennootschap (LV); 
  • Vereniging zonder winstoogmerk (VZW). 

Dient u uw vennootschap of vereniging nog conform deze wet om te vormen? 
Wenst u uw statuten aan te passen zodat deze in overeenstemming zijn met deze vennootschap?
Wenst u een statutenwijziging door te voeren? 

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder! 

Publicatie: 20/09/2023


Belangrijke wetswijziging

Invoering boek XIX "Schulden van de consument" in het WER
Inwerkingtreding: 01/09/2023

Deze wetswijziging heeft belangrijke gevolgen voor zowel consument als onderneming! 

Bent u een consument
Ga na of de ingevorderde schadebedingen bij een laattijdige betaling van uw factuur wel correct zijn! 
Indien dit niet zo is, kunnen er sancties voor uw schuldeiser volgen.

Bent u een onderneming
Pas zo snel mogelijk uw algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden aan in overeenstemming met de nieuwe wet. 
Zo voorkomt u burgerrechtelijke én strafrechtelijke sancties. 

Hebt u vragen bij uw ontvangen factuur? 
Wenst u uw algemene voorwaarden aan te passen of te laten controleren? 
Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder! 

Publicatie: 14/09/2023