Inkomensgrenzen pro deo

Vanaf 1 september 2023 zijn de volgende inkomensgrenzen van toepassing voor het bekomen van een pro deo advocaat:

Als alleenstaande

  • volledige kosteloosheid: max. € 1.526 netto/maand
  • gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 1.526 en € 1.817 netto/maand

Als gehuwde, samenwonende of alleenstaande met personen ten laste

  • volledige kosteloosheid: max. € 1.817 netto/maand (!= gezinsinkomen) + € 334,73 pp ten laste
    (voorbeeld: 1 persoon ten laste   = € 2.151,73; 2 personen ten laste = € 2.486,46)
  • gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 1.817 en € 2.107 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 334,73 pp ten laste
    (voorbeeld: 1 persoon ten laste = € 2.441,73; 2 personen ten laste = € 2.776,46)
Voor het gezinsinkomen worden alle inkomsten meegerekend van alle meerderjarige personen die op het attest van samenstelling van gezin vermeld worden.