Tarieven

Art. 446 ter van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat advocaten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie wordt verwacht, dienen te begroten.

We dragen onze deontologie hoog in het vaandel en zullen U op voorhand informeren wat U op voorhand mogelijks kan verwachten en beoordelen dit dossier per dossier. De door ons gehanteerde tarieven worden U bij een eerste consult medegedeeld en toegelicht. Een voorafgaandelijke overeenkomst aangaande de gehanteerde tarieven zal uiteraard aangeboden worden.

Voor een eerste raad rekenen we in principe € 50,00 + BTW aan. Een eerste raad neemt doorgaans een half uur in beslag en hierin wordt U geïnformeerd omtrent Uw rechten en plichten alsook omtrent de slaagkansen van een eventuele procedure.

Tenslotte kunnen we ook als Uw pro deo-raadsman optreden indien U hiervoor in aanmerking zou komen. Bij een eerste consult kan U daaromtrent worden geïnformeerd en wordt U medegedeeld welke bewijsstukken hiervoor dienen aangevoerd te worden.